preloader
האתר בטעינה

הדמיה אדריכלית ממוחשבת

 

 

תכנון ועיצוב פרויקט הינו אתגר בפני עצמו, קיים אתגר נוסף והוא להמחיש אותו בפני הלקוח, על מנת להעביר את התחושה של המרחב והעיצוב ,להרגיש כמה שיותר קירבה לפרויקט, אף על פי שעדיין  איננו קיים.

תהליך ההדמיה מאפשר בזמן תכנון להבין באופן תלת מימדי, ולבדוק כיצד הפרויטק משתלב בשטח הטופוגרפי, להרגיש את הקשר בין פנים וחוץ,על ידי שילוב הנוף הקיים.

המודל עצמו מוסיף הבנה רבה לאדריכל עצמו, ועוזר 

לתת פתרון לבעיות אותן ניתן לאתר כבר בשלבים מוקדמים אלה.

באמצעות התכנון האדריכלי והעיצובי במודל הפנימי, נוכל למקם את פרטי הריהוט ולהמחיש כבר האוירה המתקבלת על ידי הצבעים, הגדלים ופתיחת האפשרויות לרעיונות .

האמצעים להמחשה כיום הינם בעיקר טכנולוגיים, באמצעות הדמיות דיגיטליות  ,אך מקומה של הסקיצה הידנית בנוסף חשוב ומוסיף הבנה נוספת לפרטי הפרטים .

הנה כמה דוגמאות